Eğitim

TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOG puanı nasıl hesaplanır?

4 dakika okuma süresi

TEOG’da ilk dönem sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleşti, TEOG sınavlarıyla eğitim geleceklerini şekillendirecek olan öğrenciler şimdi TEOG sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bunun yanında öğrenciler ve veliler TEOG puanlarının nasıl hesaplanacağı konusunda da araştırmalara başlamış durumda, işte TEOG hakkında merak edilen konular..

TEOG PUAN HESAPLAMA

Asıl puanınızı tabii ki MEB’in hesaplaması ortaya çıkartacak ama “teog-puan.hesaplama.net” adresindeki TEOG puan hesaplama robotu ile Ocak ayında açıklanacak sonuçlardan önce nihai puanınız hakkında bir fikir verecek rakamlara erişebilirsiniz.
Girdiğiniz sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtlarını kontrol ederek doğrularınızı ve yanlışlarınızı tespit ettikten sonra teog-puan.hesaplama.net adresindeki TEOG puan hesaplama aracına doğru ve yanlış sayınızı girip puanınızı hesaplayabilirsiniz. Ortak sınavlarda alınan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazılı puanı olarak e-Okul Sistemi’ne girilecek ve yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dâhil edilecektir.
Her dönem yapılan ortak sınavlar sonucunda derslerin AOSP puanları; Türkçe, matematik, fen bilimleri dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf AOSP’si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

“TÜRKÇE TESTİNDE ANLAM BİLGİSİ SORULARI AĞIRLIKLI”

Doğa Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Türkçe testi için, “20 sorudan oluşan Türkçe testinin 13 sorusu anlam bilgisi konularına dayalı sorulardan oluşuyor. Bu da her yıl sınavlarda değişmeyen kuralı bize hatırlatıyor; anlam bilgisinde (sözcük, cümle ve paragrafta anlam) başarılı olan öğrenciler belirlenmeye çalışıldı. Sınavın geriye kalan 7 soruda ise cümlenin ögeleri, fiilimsi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve edebiyat bilgisi konusundaki kazanımlar ölçüldü. Cümlenin öge sayıları, fiilimsi türleri, noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, hikâye türünün ve biyografinin özellikleri beklediğimiz türden sorulardı. Önümüzdeki sınava hazırlanacak öğrencilere, okuma anlama düzeyindeki soruların yine önemli olacağı hatırlatmasını yapmalıyız. Bu seneki soruları genel olarak değerlendirdiğimizde müfredata uygun, belirtilen kazanımları ölçen ve zorluk derecesi olarak da planlı çalışan bir 8. sınıf öğrencisinin çok da zorlanmadan yapabileceği düzeyde olduğunu görüyoruz” dedi.

MATEMATİK KOLAYDI…

Doğa Okulları Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven de matematikle ilgili olarak, “Matematik sınavıyla ilgili yapılabilecek ilk yorum; soruların sınav içinde dağılımının beklenti çerçevesinde olduğudur. Çarpanlar, Katlar, Ekok-Ebob sınavın testin yüzde 25’lik bölümünü, Kareköklü Sayılar ve Gerçek Sayılar sınavın yüzde 40’lık bölümünü, Üslü Sayılar ise sınavın yüzde 35’lik bölümünü oluşturdu. Sınav hem konu dağılımı olarak hem de zorluk düzeyi olarak da beklentimizle aynı yönde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kolay ve orta düzeyde soruların ağırlıktaydı” şeklinde konuştu.

Elvin Öven aynı zamanda, “Geçtiğimiz yıllarda seçiciliği yüksek soruları; tüm konuları kapsayan problem haline getirilmiş soruların oluşturduğu gözlenirken, bu yıl yoğunlukla Çarpanlar ve Katlar, Ekok-Ebob soruları tercih edilmiş. MEB tarafından yayınlanan konu ve kazanım bazlı testler ve yine MEB’in yayınladığı örnek deneme sınavlarındaki soruların çok benzerleri de vardı. Bu anlamda sınav hazırlığında MEB yayınlarını, kazanım testlerini ve örnek deneme sınavlarını takip etmenin çok önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz” dedi.

“DİN KÜLTÜRÜ’NDE ÇELDİRİSİ YÜKSEK SORULAR ÇIKTI”

Doğa Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak da Din Kültürü sınavının bu sene çeldirici soruların olduğunu söyleyerek, “Sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde önceki yıllara göre zorluk derecesi oldukça arttırılmış sorular karşımıza çıktı. Öğrenciler bilgi sorularından daha çok okuduğunu anlama ve analiz etmeye yönelik, çeldiricisi yüksek sorularla karşılaştılar. Özellikle birkaç soruda yer alan yüksek çeldirici şıklar, öğrencilerden bir bölümünün tüm soruları doğru cevaplamasının önünde engel oluşturdu. Bununla birlikte kazanım konularına uygun olarak hazırlanmış olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularını iyi yorumlayan ve doğru değerlendiren öğrencilerin başarılı sonuçlar alacakları söylenebilir” ifadelerini kullandı.

TEOG Sınavı’nın 24 Kasım’da gerçekleşen 2. gün oturumunda ise, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri ve İngilizce ilgili bilgileri değerlendirildi.

TEOG’da, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük testinde sorular ağırlıklı olarak ‘Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler’ ünitesinden gelirken, fen bilimleri sınavında birinci üniteden ağırlıklı olarak hücre bölünmeleri, ikinci üniteden ise kaldıraçlar konusunda soruların yer aldığı görüldü. Zorluk derecesi bakımından sınav sorularının dağılımı dengeli olduğu görülen İngilizce sınavında ise müfredat doğrultusunda karşılıklı konuşma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçer nitelikteki sorular yer aldı. Eğitimcilerin 2. gün oturumundaki sınav sorularıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle;

Doğa Okulları Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Dursun İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük testi ile ilgili de, “Öngördüğümüz gibi sınavda ağırlıklı olarak “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ünitesinden sorular geldi. Bu ünitede yer alan “Geldikleri Gibi Giderler” konusundan daha fazla soruya yer verildi. ”Bir Kahraman Doğuyor” ünitesi kapsamında yer alan sorular ise, alışılagelmiş ve daha önceki yıllarda uygulanan sınavlarda çıkmış olan sorularla büyük ölçüde benzerlik taşıyor. “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ve “Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitesinden karşımıza çıkan soruların belirgin biçimde daha seçici olduğunu görüyoruz. Sınavda, Milli Mücadele döneminde karşılaşılan güçlüklerle ilgili bulunan çözüm yollarıyla ilgili A kitapçığında yer alan 17. soru ve düzenli ordunun kuruluşu ile ilgili olan 19.soru diğer sorulara göre daha seçici olan bir sorudur. Sınav soruları, zorluk düzeyi açısından daha önce uygulanan sınavlara göre biraz daha zordu. Sorular, müfredat ve kazanımlara uygun, yoruma dayalı ve orta düzeyde zorluğa sahip sorulardan oluşuyor.

Konu dağılımına baktığımızda ise; Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 6 soru, Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler ünitesinden; 10 soru, Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinde sınava dahil konular arasında ise; İstiklal Milletimindir konusundan 4 soru soruldu” diye konuştu.

Doğa Okulları Fen Bilimleri Zümre Başkanı Fatih Tüfekçi ilk iki üniteden de eşit bir şekilde soru dağılımı olduğunu söyleyerek, “1. TEOG Fen bilimleri sınavında kazanım dışı soru çıkmadı. Sınavda birinci ve ikinci üniteden soruların eşit olarak dağıtıldığını görüyoruz. Birinci üniteden ağırlıklı olarak hücre bölünmeleri, ikinci üniteden ise kaldıraçlar konusu üzerinde duruldu” dedi.

“İngilizcede karşılıklı konuşma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçer nitelikteki soru sayısı fazlaydı”

Doğa Okulları İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu da İngilizce testini ile ilgili değerlendirmesinde, “Kullanıma yönelik ifadeleri ölçmesi bakımından, İngilizce soruları Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında yayınladığı müfredatla ve kazanımlarla örtüşüyor.

Sınav, ağırlıklı olarak okuduğunu anlamayı ölçen diyalog ve cümle tamamlama soruları ile paragrafta okuduğunu anlama sorularından oluşmaktaydı. Görsel yorumlama içeren sorular yine sınavda yer aldı. İngilizce bölümü sorularının sınav kapsamına giren ilk üç ünitenin konuları arasından seçildiği görülüyor. Zorluk derecesi bakımından sınav sorularının dağılımı dengeliydi. Çeldirici seçenek sayısı az olmakla birlikte seçici nitelikte birkaç soru ön plana çıktı. Okuma metinleri anlaşılır ve orta uzunlukta hazırlanmıştır. Sınavda dilbilgisi yapıları ve günlük hayatta kullanılan İngilizce ifadeler, diyaloglar ve paragraflar içinde ölçülüyor” şeklinde konuştu.

Oyunuz kaydedildi! Şimdi paylaşabilirsiniz!


Ne Düşünüyorsun?
  • Beğen
  • Hahaha
  • Sevimli
  • İnanılmaz
  • Üzgün
  • Sinirli
To Top