Tarih

Osmanlı’nın En güçlü Padişahı 4. Murad

2 dakika okuma süresi

IV. Murat Osmanlı sultanları arasında fiziksel kuvvetiyle ünlüdür. İriyarı olan padişah erken yaşlardan beri güreşe, cirite, biniciliğe ve ağırlık kaldırmaya ilgi duymuştu. Ergenlik döneminde hızla gelişmiş özellikle çalıştığı ağırlıkların etkisiyle de ömrü boyunca eklem ve kas ağrıları çekmiştir. Önceki yazımda da dediğim gibi ilk milli vucut geliştirici sporcumuz dıye biliriz :). Agırlıklar kaldırmıs, 2 kişinin zor kaldırdıgı topuzları tek elle kaldırmaya baslamıstır.

Hindistan’dan gelen bir elçi heyeti IV. Murat’a çok sağlam ve her darbeye karşı dayanıklı bir kalkan hediye etmiştir. Kalkanın sağlamlığını denemek isteyen Padişah adamlarına kalkanı bir yere asmalarını söyler, kalkan asıldıktan sonra bu kalkana ok atışları yapmış bu kalkanı defalarca delmiştir. IV. Murat’ın gürzü ve yayı şu an Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir. Bağdat kuşatması esnasında da yüzlerce kiloluk bir topu kaldırıp Fırat nehrine attığı sonra da tek başına onu nehirden çıkardığı Musul ve Kerkük Türkmenleri tarafından anlatıla gelen kendisiyle ilgili birçok efsaneden birisidir. Padişahın bu abartılı sayılacak fiziksel kuvveti onun otoriter ve genç imajıyla birleştiğinde ortaya sıra dışı,karizmatik bir padişah figürünün doğmasına neden olmuştur.

 

kapak
“Zamânumuzda ânlar kadar bir Pâdişâh-ı âlî-câh (yüksek makam sâhibi Pâdişah) görülmedi. Kuvvet-i yed ve şiddet-i batşda yegâne (el kuvvetinde ve gücünün şiddetinde benzersiz) ve isti’mâl-i silâh (silâh kullanma) ve darb-u harbde müfred-i zamâne (zamânının teki) idi.

Mûsâ Paşa’dan menkûldür (nakledilir) ki;

‘Harem-i hümâyûnlarında silâhdârluk hizmetinde iken nice def’a: ‘Gel silâhdâr!’ deyüp, sağ elleriyle kuşağumdan kaldurup, silâhdâr dahî bir ‘azîm ve cesîm (büyük ve iri yapılı) pehlüvân yigid iken, bir elleriyle başları üzerinde tutup Hâs-oda’yı devr iderlerdi (dolaştırırlardı). Nice ref’ iderlerse (yukarı kaldırırlarsa) yine öyle indürüp kollarına fütûr (gevşeklik) gelmezdi ve ok ve harbe ve cirid ile birkaç kalkanı delmek ve bir darbda (vuruşta) merkebi ikiye bölmek ve iki yüz vokiyye (okka) gürz-i girânı (ağır topuzu) salmak gibi zûr-âver hünerleri makdûr-ı beşer olmadan ziyâdedir (insan gücünün ötesindedir).'”

murad-han
Askerinin başında sefere katılan son Osmanlı Padişahı olan IV. Murad’ın, huzura kabul edilen Fransız gezgin Du Loir’in anılarında IV. Murad’ın idman yaparken çok iri yarı biri olan Silahtar Musa Paşa’yı tek eliyle kuşağında n kaldırıp bir müddet meydanda dolaştırdığı, 200 Okkalık(257 kilo)’luk bir gürzü kaldırıp fırlatabildiği , Bir cirit ile 8 kalkanı delip geçebildiği, güreştiği genç yeniçerileri enselerine tek şaplakla yere serebildiği hayranlıkla anlatılır…

Tarihçi Hammer’in ifadesiyle ciritiyle delemediği bir nesne yoktu. Ayrıca Padişahın gerdiği yaydan çıkan ok, bir tüfeğin mermiyi en uzağa gönderdiği yerden çok daha uzağa gittiği tarihçilerce kabul edilmektedir.
Ayrıca 60 kiloluk giürzüyle, odasına kendisini öldürmek için giren 4 dilsiz cellatı feci şekilde öldürdüğü, eski padişah olan genç osmanın ölümünde rol oynayan 2 yeniçeriyi kalabalığın arasında tanıyıp öldürdüğüde hatırlatmak isterim.

Anlatılanlar ve söylenenler ne kadar dogrudur bilemem ve inanıp inanmamakta size kalmıs, fakat gecmişten yana Sultan Murad hakkında söylenen sözler bunlar, herkes onu en guclu Padisah olarak bilir ve tanır.

Oyunuz kaydedildi! Şimdi paylaşabilirsiniz!


Ne Düşünüyorsun?
  • Beğen
  • Hahaha
  • Sevimli
  • İnanılmaz
  • Üzgün
  • Sinirli
To Top