Sponsorlu

Felsefe Nedir? Felsefenin Akımları Nelerdir?

2 dakika okuma süresi

Felsefe, bir soru sorma sanatıdır. Birçok düşünüre ve filozofa göre, felsefenin asıl amacı sorunu çözmek değil soru sormak ve sorgulamaktır. Ünlü Yunan filozof Sokrates, insanların yalnızca soru sorarak gerçeğe erişebileceğini ifade etmiştir. Sokrates geleceğe herhangi bir eser bırakmamıştır. Ancak Sokrates’ ten sonra gelen Platon ve Plotinus gibi düşünürler, felsefenin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Felsefenin Akımları Nelerdir?

Felsefenin birçok akımı bulunuyor. Empirizm, idealizm, Anarşizim, determinizm, Ateizm, Deizm, Süreç felsefesi, Pozitivizm, Pandemonizm, Varoluşçuluk gibi akımlar felsefenin temelini oluşturuyor.

Empirizm: 

Deneycilik ismi ile de bilinen bu felsefe akımı en önemli temsilci John Locke’ dur. Bu akımı benimseyen kişilere göre insan doğuşta hiç bir bilgi birikimine sahip değildir. Elde edinilen bilgilerin tamamı deney ve deneyim yoluyla kazanılır.

Determinizim:

Insanların vermiş olduğu kararlarda neden – sonuç ilişkisine dayalı bir toplumsal düzenin etkili olduğunu benimseyen ve savunan felsefe akımıdır. Bu akımı benimseyen kişilere göre, özgür bir irade söz konusu değildir. insanın tamamen özgür bir iradeye sahip olması pek olası değildir. Bütün ahlaki yönelimlerinde toplumun, ailenin, arkadaşların, çevrenin etkisi bulunuyor.

Ateizm:

Herhangi bir yaratıcıya inanmayan ve yaratıcının varlığını reddeden düşünce akımına Ateizm denir. Ateizmin temelinde rastgelelik ve kaos önemli bir yer tutar.

Deizm: Deizme göre evrenin bir yaratıcısı vardır. Yaratıcı insana akıl ve irade vererek seçim yapabilme şansı sunmuştur. Dinleri reddeden bu akımın önemli temsilcileri arasında Voltair, Bertrand Russel, J.J Rousseau yer alıyor.

Varoluşculuk: Existensiyalizm adı ile de biliniyor. En çok bilinen temsilcileri arasında Jean – Paul Sarte, Albert Camus, Ludwing Wittgenstein ve Soren Kiergaard yer alıyor. Bu akıma göre, insan yeryüzüne fırlatılmıştır. Tanrı’ nın var olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Varoluşçuluğun temel ilkesi ” Varlık, özden önce gelir.” cümlesi ile özetlenebilir. Diğer önemli felsefe akımları ise şu şekildedir; Süreç felsefesi, İdealizm, Pandemonizm, Anarşizm, Pozitivizm.

Felsefe Bilimi Terimleri

A Priori: Felsefe biliminde yer alan en önemli kavramlardan bir tanesi arasında yer alıyor. Bilinmesi için bilime ihtiyaç duyulmayan, verili olan bilgilere denir.

A Posteriori: A priori kavramının tam tersidir. Fakat deney ve gözlem yolu ile öğrenilebilecek bilgileri tanımlamak amacı ile kullanılır.

Tabula Rada: Kelime anlamına bakıldığında boş levha manasına geliyor. John Locke’ a ait olan bu terim insan zihnini tanımlamak amacı ile kullanılır. İnsan ilk dünyaya geldiğinde Tabula Rasa’ ya sahiptir yani boş bir zihne sahiptir. Daha sonra ise edindiği bilgiler ve deneyimler ile bilgisi artar ve zekası oldukça gelişir.

Grund Der Existenz: Alman idealizminin kurucularından J. Von Schelling’ in benimsemiş olduğu bir kavramdır. Varoluş zemini anlamını taşıyan bu terim, ” Dünyada neden kötülük var? ” sorusuna alternatif bir cevap bulmuştur.

Kaynak: https://songiris.net/

Oyunuz kaydedildi! Şimdi paylaşabilirsiniz!


Ne Düşünüyorsun?
  • Beğen
  • Hahaha
  • Sevimli
  • İnanılmaz
  • Üzgün
  • Sinirli
To Top