Yaşam / İnsan

Capital ve Kobi Haberleri

< 1 dakika okuma süresi

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), esnek üretim yapılarına sağladığı avantajlar ve yeni iş alanlarının artmasına katkıları gibi birçok olumlu etkileri nedeniyle dünya ekonomilerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Örnek olarak Türkiye işletmelerinin %99’u kobi olup, Türk istihdamının %78’ini oluşturmaktadır. Ülkeler kobilerin bu özelliklerinden dolayı kobi etkinliklerini arttırmaya yönelik pek çok destekleme programları tasarlamaktadır. Ancak yine de kobiler için en önemli sorun finansman bulmaktır. Kobilerin finansmanında daha çok banka kredileri kullanılmaktadır. Bununla birlikte finansal kiralama, factoring, leasing gibi çeşitli finansal teknikler uygulanmaktadır. Kobiler aynı zamanda güncel gelişmeleri takip etmeli ve önlerine çıkan fırsatları değerlendirmesini iyi bilmelidir. Bu girişimci ruh ile Kobi destek programları ve kobi haberleri hakkında gelişmeleri takip eden kobi işletmeler her zaman bir adım önde olmaya devam edecektir.

Etkisinde olduğumuz küreselleşme sürecinde artık ülkeler değil özel sektör yani firmalar arasında rekabet oluşmaktadır. Bu yüzden gelişmişlik düzeyinin özel sektörün sağladığı ekonomi üzerinde oldukça fazla yeri ve önemi vardır. Türkiye’de genel olarak çalışan sayısı 250 den az olan ya da yıllık hasılatın 40 milyon Türk Lirasını geçmeyen işletmeler kobi kapsamına girmektedir. KOBİ’ler mikro ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli olarak üç sınıfa ayrılmaktadır.

Bilindiği gibi birçok kurum, kuruluş ve kişiye destek sağlayan bu kobi destek programları sayesinde kobilere hibe olarak karşılığı alınmayacak olan maddi destekler sağlanmaktadır. Ülkemizde ise KOBİ için finansal destek sağlayan öncü kuruluş ise KOSGEB’dir. Bunun yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar sayesinde de bu destek sağlanmaktadır. Global rekabete ayak uydurmak ve ekonomik gelişimi sağlamak için birçok KOBİ destek programı hayata geçirilmiştir.

Oyunuz kaydedildi! Şimdi paylaşabilirsiniz!


Ne Düşünüyorsun?
  • Beğen
  • Hahaha
  • Sevimli
  • İnanılmaz
  • Üzgün
  • Sinirli
To Top